ارتباط مستقیم در تلگرام  | تلفن : 88861802-021

حضور رایگان کارشناس در محل شما

پیامک مارکتینگ

آیا تا به حال توانسته اید از ارسال پیامک یا SMS های زمان بندی شده به عنوان یک مزیت تبلیغاتی نسبت به رقیبانتان استفاده کنید؟

قطعا بازاریابی بوسیله پیامک یکی از بهترین وسایل ارزان قیمت برای جلب توجه مشتریان و ارسال سریع خبرهای مربوط به کسب وکار شما وهمچنین تبلیغات کالاهایتان است. بازاریابی به وسیله پیامک دارای یکی از شگفت انگیز ترین نرخ های دریافت پیام براساس یک گزارش موثق می باشد.