ارتباط مستقیم در تلگرام  | تلفن : 88861802-021

حضور رایگان کارشناس در محل شما

عکاسی همایش و سمینار

مراسم و همایش های رسمی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. فیلمبرداری و عکسبرداری از اینگونه مراسم نیازمند دقت ویژه و تبحر لازم است.

همایش ها و سمینارها به دلیل اهمیت ویژه ای که دارند باید به درستی و کاملا مناسب تحت پوشش عکس برداری و فیلم برداری قرار بگیرند. در اینگونه مراسم نه تنها کیفیت دوربین بلکه انتخاب زاویه مناسب هم مهم است.

آتلیه عکاسی و فیلمبرداری قصر یخ با داشتن کادری مجرب و دوربینهای حرفه ای میتواند مجالس، مراسم و همایش های ویژه را در قالب عکس و فیلم های خاص پوشش دهد.