ارتباط مستقیم در تلگرام  | تلفن : 88861802-021

حضور رایگان کارشناس در محل شما

طراحی و چاپ پوستر

تابع اصلی پوستر این است که یک مخاطب متحرک با یک پیام را جذب کند. پوستر یک رسانه بصری است که باید در مدت زمان کوتاهی توجه خوانندگان را به خود جلب کند . طراحی پوستر باید در وهله اول خلاق و گویا باشد و همچنین یک پوستر با استفاده از لی اوت و ترکیب بندی مناسب و استفاده دقیق و هوشمندانه از رنگ ها ، میتواند تبدیل به عنصری به یاد مادنی و ماندگار در ذهن مخاطب باشد .
طراحی پوستر برای محصولات تجاری ، در صورتی که نو آورانه و جذاب باشد
میتواند برای همیشه در ذهن مخاطب شما بماند و نقش مهمی در ماندگاری محصول و برند شما ایفا کند.
پوستر های فیلم ، بزرگداشت ها و رویدادها ، بستر مناسبی برای ایده های نو و هنرمندانه و شکستن قواعد رایج و متفاوت بودن است .
قصر یخ برای طراحی پوستر در زمینه های مختلف و تمرکز بر روی نمایش اهداف شما ، همراهتان خواهد بود.
تفاوت ، ویژگی قصریخ است…