ارتباط مستقیم در تلگرام  | تلفن : 88861802-021

حضور رایگان کارشناس در محل شما

تدوین استراتژی های مجازی

لزوم تدوین استراتژی حضور در اینترنت

اینترنت از بزرگ ترین تغییرات قرن بیست و یکم تا به امروز بوده است. بسیاری از الگوهای ارتباطی که هزاران سال بدون تغییر مانده بودند تحت تاثیر پدید آمدن و فراگیر شدن اینترنت دستخوش تغییر شدند.

حتی بسیاری از سیستم ها و روش های ارتباطی که در قرن بیستم به مجموعه سبد فناوری ارتباطات بشر نیز پیوسته بودند تحت تاثیر توفان مجازی، مجبور به تغییر شدند یا مخاطبان خود را با آن تقسیم کردند.

از جمله تاثیرپذیرترین بخش تغییر یافته، ارتباط با مشتریان است، به طوری که بسیاری از مشتریان تحت تاثیر حضور اینترنت رسانه های مورد علاقه قبلی خود را ترک کرده یا وفاداری شان نسبت به آن رسانه ها کاهش یافت و شروع به گذراندن زمان خود در شبکه های اجتماعی، سایت ها، وبلاگ ها و… کردند، همچنین شرکت ها با دوراهی جدیدی مواجه شدند.

پس یا باید در رسانه های سنتی حضور خود را حفظ کنند یا در رسانه های جدید ردپای مشتریان را دنبال کنند.

حتی روش پیدا کردن مشتریان نیز تغییر پیدا کرده است. به طوری که نه تنها کانال های ارتباطی با مشتریان تغییر کرده، بلکه روش های جذب مشتریان نیز به دلیل حضور فضاهای مجازی تغییر کرده است.

پس اینترنت باعث تغییر هم در ابزار ارتباط با مشتریان و هم در چگونگی ارتباط با آنان شده است. مشتریان امروز آسان تر از گذشته کانال ارتباطی خود را تغییر می دهند که دلیل آن وجود انتخاب های بیشتر و هزینه تغییر کمتر است.آنان می توانند از یک سایت به سایت دیگری بروند، از یک شبکه اجتماعی به شبکه ای دیگر بروند و شما را تنها رها کنند.همچنین بازخوردهای منفی بسیار آسان تر از گذشته در دسترس عموم قرار می گیرند.

در گذشته یک مشتری خشمگین نارضایتی خود را به 20نفر انتقال می داد اما این عدد امروز می تواند حتی تا هزاران نفر به راحتی و بدون هزینه ای برای مشتری گسترش یابد.

در چنین وضعیتی، حفظ وضعیت پایدار در ارتباط با مشتری دچار پیچیدگی های روزافزون است.

نکته امیدبخش اینجاست که سایر رقبا نیز با همین وضعیت روبه رو هستند در نتیجه می توان به این مسئله به عنوان یک فرصت نگاه کرد زیرا کسب و کار در صورت داشتن استراتژی مناسب و کارا برای حضور در فضای مجازی می تواند آن را در سبد قابلیت های مهم خود قرار دهد و از رقبا پیشی بگیرد.

استراتژی حضور در دنیای مجازی به شرکت اجازه می دهد که کنترلی با قابلیت ارزیابی دائمی و همچنین پیش فعال در تبلیغات و کانال های ارتباطی با مشتری ایجاد کند.

همچنین امکان عکس العمل سریع تر به تغییرات و تحرکات بازار و محیط را فراهم می آورد و سرمایه گذاری تبلیغاتی را اثربخش تر می کند.

از زوایای مختلف استراتژی تبلیغاتی می توان به استراتژی محتوا، مدیریت یکپارچه تبلیغات و مدیریت ارتباط با مشتری اشاره کرد که در صورت یکپارچه سازی حتی می توانند بخشی از وظایف موجود در کانال توزیع را نیز برعهده گیرند.

درهر صورت چه بخواهیم یا نه، سرنوشت ما و کسب وکارهای ما در سال های آتی و دهه های پیش رو با اینترنت و فضای مجازی گره خورده است.

چه بهترکه هرچه سریع تر آن را بپذیریم و برای حضور و بهره گیری از فرصت های خاص آن، برنامه و راهبردی مشخص داشته باشیم.